Szczepionka – czym jest?

żółtaczka typu a objawy http://www.gsk.com.pl/produkty/Arixtra-75mg-06ml.html

Szczepionka jest preparatem pochodzenia biologicznego. Zawiera antygen, który organizm rozpoznaje jako obcy, zapamiętuje i dzięki temu stymuluje go do działań obronnych. Tworzy się pamięć poszczepienna, która w kontakcie z antygenem (np. podczas infekcji) ma za zadanie uniemożliwić przebieg choroby.

Efekty utrzymują się zwykle kilka miesięcy, lat.

 

Rodzaje szczepionek:

– Ze względu na postać preparatu:

 • Płynne
 • W postaci proszku

– przed podaniem należy proszek rozpuścić w odpowiednim roztworze dołączonym do szczepionki. Są to m.in. szczepionki przeciwko odrze, różyczce, śwince, ospie wietrznej

 

– Ze względu na formę antygenu:

 

 • Szczepionki żywe odzjadliwione, nie zawierające substancji zakaźnych np. szczepionka przeciw polio, odrze,
 • Szczepionki otrzymywane w wyniku działań inżynierii genetycznej – np. szczepionka przeciw wzw typu B,
 • Szczepionki zabite, np. przeciw krztuścowi
 • Szczepionki podjednostkowe, zawierające drobnoustroje bądź ich fragmenty
 • Szczepionki zawierające anatoksyny ( czyli produkty metabolizmu bakterii) – czyli substancje o braku cech zjadliwości

 

– Ze względu na sposób podawania:

 

 • Doustne – np. przeciwko rota wirusom, Heine-Medina
 • Donosowe – np. przeciwko grypie (USA)
 • Podskórne – np. przeciwko ospie wietrznej
 • Śródskórne – np. przeciwko gruźlicy
 • Domięśniowe – np. przeciwko pneumokokom, WZW,

 

– Ze względu na rodzaj drobnoustroju, jaki jest podawany w szczepionce:

 

 • Bakteryjne
 • Wirusowe
 • Mieszane

 

 

– Ze względu na swoistość:

 • Swoiste

– podawane dla zapobiegania konkretnym chorobom (np. błonicy, tężcowi)

 • Nieswoiste

– mające za zadnie zwiększenie ogólnej odporności organizmu

 

 

 

Wyróżniamy również:

 

 • Szczepienia podstawowe

Są to te szczepienia, które wykonuje się małym dzieciom, w pierwszym okresie ich życia. Należą do nich szczepienia przeciwko:

– gruźlicy

– błonicy

– krztuścowi

– tężcowi

– odrze

– Heine-Medina

 

 • Szczepienia powtórne

Wykonywane w późniejszym okresie życia, do 18 r.ż.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *